work (3-1), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (3-1), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (3-2), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (3-2), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (3-3), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (3-3), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (3-4), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (3-4), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (3-5), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
work (3-5), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
press to zoom
work (3-6), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
work (3-6), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
press to zoom
work (3-7), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
work (3-7), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
press to zoom
work (3-8), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
work (3-8), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
press to zoom
work (3-9), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
work (3-9), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
press to zoom
work (3-10), 2017, Acrylic on linen, 33.5x53cm
work (3-10), 2017, Acrylic on linen, 33.5x53cm
press to zoom
work (3-11), 2017, Acrylic on linen, 37.4x53cm
work (3-11), 2017, Acrylic on linen, 37.4x53cm
press to zoom
work (3-12), 2017, Acrylic on linen, 40.9x53cm
work (3-12), 2017, Acrylic on linen, 40.9x53cm
press to zoom
work (3-13), 2017, Acrylic on linen, 45.7x53cm
work (3-13), 2017, Acrylic on linen, 45.7x53cm
press to zoom
work (3-14), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (3-14), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
press to zoom
work (3-15), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (3-15), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (3-16), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97
work (3-16), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97
press to zoom
work (3-17), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97.3cm
work (3-17), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97.3cm
press to zoom