work (1-0.5), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-0.5), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (1-1), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-1), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (1-2), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-2), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (1-3), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-3), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (1-4), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-4), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (1-5), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-5), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
press to zoom
work (1-6), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-6), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
press to zoom
work (1-7), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-7), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
press to zoom
work (1-8), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-8), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
press to zoom
work (1-9), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-9), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
press to zoom
work (1-10), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-10), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
press to zoom
work (1-11), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-11), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
press to zoom
work (1-12), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-12), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
press to zoom
5. 김영재_ work (1-13), 2017, Acrylic on linen, 145.5x270cm
5. 김영재_ work (1-13), 2017, Acrylic on linen, 145.5x270cm
press to zoom
work (1-14), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-14), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
press to zoom
work (1-15), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-15), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
press to zoom
work (1-16), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (1-16), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
press to zoom
work (1-17), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (1-17), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
press to zoom
work (1-18), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-18), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
press to zoom
work (1-19), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-19), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
press to zoom
work (1-20), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-20), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
press to zoom
work (1-21), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-21), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
press to zoom
work (1-22), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-22), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
press to zoom
work (1-23), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-23), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
press to zoom
work (1-24), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97.3cm
work (1-24), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97.3cm
press to zoom
work (1-25), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-25), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-26), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-26), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-27), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-27), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-28), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-28), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-29), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-29), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-30), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-30), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-31), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-31), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-32), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-32), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
press to zoom
work (1-33), 2018
work (1-33), 2018

Acrylic on linen, 53x41cm

press to zoom
work (1-34), 2018
work (1-34), 2018

Acrylic on linen, 53x45.5cm

press to zoom
work (1-35), 2018
work (1-35), 2018

Acrylic on linen, 73x53cm

press to zoom
work (1-36), 2018
work (1-36), 2018

Acrylic on linen, 73x60.5cm

press to zoom
work (1-37), 2018
work (1-37), 2018

Acrylic on linen, 91x65.5cm

press to zoom
work (1-38), 2018
work (1-38), 2018

Acrylic on linen, 91x73cm

press to zoom
work (1-39), 2018
work (1-39), 2018

Acrylic on linen, 100x73cm

press to zoom
work (1-40), 2018
work (1-40), 2018

Acrylic on linen, 100x80.5cm

press to zoom
work (1-41), 2018
work (1-41), 2018

Acrylic on linen, 116.5x80.5cm

press to zoom
work (1-42), 2018
work (1-42), 2018

Acrylic on linen, 116.5x91cm

press to zoom
work (1-43), 2018
work (1-43), 2018

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom
work (1-44), 2018, Acrylic on linen, 30x30cm
work (1-44), 2018, Acrylic on linen, 30x30cm

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom
work (1-45), 2018
work (1-45), 2018

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom
work (1-46), 2018
work (1-46), 2018

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom
work (1-47), 2018
work (1-47), 2018

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom
work (1-48), 2018
work (1-48), 2018

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom
work (1-49), 2018
work (1-49), 2018

Acrylic on linen, 30x30cm

press to zoom