work (1-0.5), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-0.5), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-1), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-1), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-2), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-2), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-3), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-3), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-4), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-4), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (1-5), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-5), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-6), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-6), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-7), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-7), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-8), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-8), 2017, Acrylic on linen, 80.3x80.3cm
work (1-9), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-9), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-10), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-10), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-11), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-11), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-12), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-12), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-14), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-14), 2017, Acrylic on linen, 120x150cm
work (1-15), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-15), 2017, Acrylic on linen, 80.3x130.3cm
work (1-16), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (1-16), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (1-17), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (1-17), 2017, Acrylic on linen, 91x91cm
work (1-18), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-18), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-19), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-19), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-20), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-20), 2017, Acrylic on linen, 72.7x50.1cm
work (1-21), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-21), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-22), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-22), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-23), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-23), 2017, Acrylic on linen, 162.2x112.2cm
work (1-24), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97.3cm
work (1-24), 2017, Acrylic on linen, 130.5x97.3cm
work (1-25), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-25), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-26), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-26), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-27), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-27), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-28), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-28), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-29), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-29), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-30), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-30), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-31), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-31), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-32), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work (1-32), 2017, Acrylic on linen, 193.8x130.3cm
work(1-56), 2019
work(1-56), 2019

Acrylic on linen, 112x112cm

work(1-57), 2019
work(1-57), 2019

Acrylic on linen, 112x112cm

work(1-58), 2019
work(1-58), 2019

Acrylic on linen, 251.7x242cm

work (1-59), 2019, Acrylic on linen, 194x112cm
work (1-59), 2019, Acrylic on linen, 194x112cm
work (1-60), 2019, Acrylic on linen, 194x112cm
work (1-60), 2019, Acrylic on linen, 194x112cm
work (1-61), 2019, Acrylic on linen, 194x112cm
work (1-61), 2019, Acrylic on linen, 194x112cm