work (0.5-0), 2017, Acrylic on linen, 5x5cm
work (0.5-0), 2017, Acrylic on linen, 5x5cm
press to zoom
work (0.5-1), 2017, Acrylic on linen, 10x10cm
work (0.5-1), 2017, Acrylic on linen, 10x10cm
press to zoom
work (0.5-2), 2017, Acrylic on linen, 15x15cm
work (0.5-2), 2017, Acrylic on linen, 15x15cm
press to zoom
work (0.5-3), 2017, Acrylic on linen, 20x20cm
work (0.5-3), 2017, Acrylic on linen, 20x20cm
press to zoom
work (0.5-4), 2017, Acrylic on linen, 25x25cm
work (0.5-4), 2017, Acrylic on linen, 25x25cm
press to zoom
work (0.5-5), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
work (0.5-5), 2017, Acrylic on linen, 30x30cm
press to zoom
work (0.5-6), 2017, Acrylic on linen, 35x35cm
work (0.5-6), 2017, Acrylic on linen, 35x35cm
press to zoom
work (0.5-7), 2017, Acrylic on linen, 40x40cm
work (0.5-7), 2017, Acrylic on linen, 40x40cm
press to zoom
work (0.5-8), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
work (0.5-8), 2017, Acrylic on linen, 45x45cm
press to zoom
work (0.5-9), 2017, Acrylic on linen, 50x50cm
work (0.5-9), 2017, Acrylic on linen, 50x50cm
press to zoom